Algorytmika - test


 1. Który ze schematów blokowych jest przykładem algorytmu sekwencyjnego?

 2. Zdjęcie przedstawia blok:  operacyjny.
  warunkowy.
  startu/stopu.
  wejścia/wyjścia.

 3. Do metod graficznych prezentowania algorytmów nie należy:

  technika grafów.
  implementacja.
  schemat przetwarzania.
  wszystkie odpowiedzi są poprawne.

 4. Do składowych algorytmu nie należy :

  deklaracja stałych i zmiennych tekstowych i liczbowych.
  opis czynności jakie należy wykonać z obiektami.
  nazwa autora programu.
  wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.

 5. Rekurencja polega na:
  sekwencyjnym wykonywaniu procedur algorytmu, według kolejności ich wywołań, naraz pracuje tylko jedna procedura.
  łączeniu procedury i danych w pewne klasy reprezentujące najważniejsze elementy algorytmu oraz stan wewnętrzny wykonującego je urządzenia.
  procedura lub funkcja wywołuje sama siebie, aż do uzyskania wyniku lub błędu.
  sekwencyjnym wykonywaniu procedur algorytmu, według kolejności ich wywołań, naraz pracuje wiele procedur.

 6. Który z symboli algorytmów stosowanych w schematach blokowych oznacza blok wprowadzania danych/wyprowadzania wyników

 7. W zamieszczonym na rys. algorytmie za odczyt lub zapis danych jest odpowiedzialny blok oznaczony cyfrą

 8. Schematy blokowe cechuje:

  złożona kontrola poprawności algorytmu.
  możliwość występowania wielu błędów.
  wszystkie odpowiedzi są poprawne.
  prosta zasada budowy.

 9. Zamieszczona lista kroków przedstawia algorytm sortowania  szybkiego.
  przez wybór.
  bąbelkowego.
  przez wstawienie.

 10. W momencie, kiedy procedury wykonywane są sekwencyjnie, lecz kolejność ich wykonania jest trudna do przewidzenia dla programisty mamy do czynienia z:

  pracą wielowątkową
  pracą równoległą
  pracą sekwencyjną
  pracą jednowątkową